Konfliktuskezelés - a kedélyek lecsillapszanak.

Konfliktuskezelés - a kedélyek lecsillapszanak.


Konfliktusok.GIF

A konfliktusok elemzésekor hamar felismerhető az a tény, hogy a konfliktus lényege sokszor nem az, ami elsőre lényeginek tűnik. Gyakran az, amit konfliktusnak látunk csak az utolsó csepp egy csordultig tele lévő pohárban, az utolsó csepp, amitől a pohár túlcsordul. A konfliktusról tehát csak úgy kaphatunk megnyugtatóan teljes képet, ha az utolsó csepp alatt lévő dolgokat is megvizsgáljuk. A konfliktusmegoldás alapja tehát a gyökerek, a konfliktust kiváltó körülmények, közvetett és közvetlen okok figyelembe vétele.

Az okok alapján a konfliktusokat az alábbi csoportokba lehet sorolni:

  • Ténykonfliktus
  • Érdekkonfliktus
  • Kapcsolati konfliktus
  • Értékkonfliktus
  • Strukturális konfliktus

A konfliktushelyzetek olyan helyzetek, amelyekben két fél érdekei, értékei, szükségletei, igényei ütköznek össze vagy állnak szemben egymással. Ez a meghatározás személyekre, de csoportokra, nagyobb közösségekre is érvényes.
Konfliktuskezelés tréningünkön azzal foglalkozunk, hogy a konfliktusfajták szerint elkülönítsük a beavatkozások lehetséges formáit, illetőleg kiderítsük a lehetséges kiváltó okokat, és összefüggésbe hozzuk mindezt az egyéni személyiségtipológiával.