Motiváció, a motor, ami előre visz.

Motiváció, a motor, ami előre visz.


motivatio.jpg

Cselekvéseink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz létre. Ezeket a késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító, kielégítő viselkedésre irányulnak, nevezzük motivációknak. A motiváció pedig egy személy aktivizált készsége arra, hogy elérjen bizonyos célokat. A motivációs tréning megmutatja a "hogyan"-t.

A teljesítménymotiváció valamilyen kitűnő vagy az átlagosnál jobb teljesítmény elérésére ösztönöz bennünket. Teljesítményben túltenni valakin (győzni, valamit jól, másoknál jobban csinálni); elérni vagy túlteljesíteni egy önmaga által megszabott szintet (remek munkát végezni, eredményeket elérni; problémát megoldani; erőfeszítést tenni, az akaratot próbára tenni; intenzív, kemény munkát végezni; minőséget elérni, hibátlanul teljesíteni); sikerekre, saját karrier előbbre vitelére törekedni (hosszú távon célokat kitűzni). 

A társulási motiváció esetében a cél az, hogy együtt legyen valakivel, és örömét lelje a közös munkában, a kölcsönös barátságban. Törődni azzal, hogy szeressék, elfogadják az embert, barátságban legyenek (kapcsolatot fenntartani, fejleszteni; kölcsönös bizalommal lenni; odafigyelni másokra, másokat megismerni; megegyezni másokkal); aggódni amiatt, hogy egy személyek közötti pozitív kapcsolat megromlik (szándék a konfliktusok közös rendezésére; türelmesnek lenni; kísérletet tenni a kapcsolat helyreállítására); igény valamilyen közösségben való részvételre (teamben dolgozni; közösséghez tartozni; együttműködni). 

A hatalmi-befolyásolási motiváció az a cél, hogy valakiket befolyásoljunk, hatással lenni másokra. Van aki a befolyásolási törekvéseit erőteljes akciók révén mutatja ki (vezetni másokat; jutalmazni, büntetni; helyes irányba terelni; rávenni valamire; segítséget, tanácsot adni; befolyásolni mások életét, ellenőrizni, értékelni másokat; egyoldalúan vitatkozni, meggyőzni, bebizonyítani, vitában ellentmondani; megpróbálni hatni a másik emberre vagy szélesebb értelemben a világra; kihívó célokat kitűzni másoknak, „elsőként célba futni”). Valaki olyasmit tesz, ami másokból erőteljes érzelmeket, indulatokat vált ki (elbűvöl, felháborít; felkelti mások figyelmét); valaki törődik a hírnevével vagy pozíciójával (mit gondolnak mások az ő hatalmáról; elkerülni a gyengeség, kisebbrendűség látszatát; elkerülni a tévedést; vállalni a felelősséget; hinni önmagában).

Motivációs tréningünkön az tekintjük át, hogy mi mindent tehet egy vezető annak érdekében, hogy hatékonyabban motiválja beosztottait?